Höner och Eir

Om

Välkommen till Höner och Eir - butiken drivs av oss : Caroline och Knut.

2 sept 2018 startar vi upp vårt EGET spinneri. 
Med fokus på svensk ull - helt utan tillsatser. 

Vårt måtto är att göra ullen personlig. 
Som fårägare själva känner vi att det viktigaste är att allt får en helhet - och vi startar nu resan med att förbättra och förädla mer svensk ull
- på vårt eget vis. Med traditioner bakom oss - och nytänk framåt. 
Vårt spinneri heter Zspinneri - vår butik Höner och Eir. 

Vi tillsätter ingenting onödigt - hos oss kan du handla 100  % obehandlad ull. 
Allt som är färgat tvättas med endast vatten och färgas sedan med miljöcertifierad färg (delvis GOTS-märk), salter och ättika. 

Varje batch av våra produkter är  unika -  vill man vara säker på att få veta när butiken uppdateras rekommenderar vi er som medlem på Patreon där vi delar med oss allt som händer - stickmönster och garnsläpp, men även filosofin och resan som lett oss hit- Välkomna - https://www.patreon.com/honerocheir

Instagram hittar ni oss under två konton -
Butik och kunder  Höner och Eir - https://www.instagram.com/honerocheir/

Facebook - 
https://www.facebook.com/honerocheir/
https://www.facebook.com/zspinneri/

English 

Welcome to the Höner and Eir shop run by us Caroline and Knut.

2 Sept 2018 we start our OWN wool mill.
Focusing on Swedish wool - no additives.

Our goal is to make the wool personal.
As sheep owners, we feel that the most important thing is that everything gets a whole - and we are now starting the journey to  improve more Swedish wool - in our own way.
With traditions behind us - and new thinking ahead.

Our mill is called Zspinneri - our shop Höner and Eir.

We do not add anything unnecessarily - you can shop 100% untreated wool.
All that is stained is washed with water only and then colored with environmentally certified color (partial GOTS),
salts and vinegar. Each batch of our products is unique - if you want to be sure to know when the store is updated,
we recommend you as a member of Patreon where we share everything that happens - knitting patterns and yarn releases , but also the philosophy
and the journey that made us here-

Welcome - https://www.patreon.com/honerocheir

Instgram you will find us under two accounts
Shop and customers Höner and Eir - https://www.instagram.com/honerocheir/
Facebook - https://www.facebook.com/ honerocheir / https: //www.facebook.com/zspinneri/